kerstprijsvraag2009

Verblijd ons met een tijdloos kerstverhaal en win een tas met boeken en/of een redacteurszetel. U krijgt van ons een vroeg cadeautje in de sok in de vorm van een van de onderstaande zinnen, die u in uw stuk verwerkt. Er zijn geen regels, behalve dan dat er geen regels zijn. En dat u binnen de 400 woorden blijft.

Inzenden naar redactie@propriacures.nl of Propria Cures, Vendelstraat 2, 1012XX Amsterdam.

‘Toen Sjakie bij de ingang van de chocoladefabriek zijn anus moest laten zien, begon hij toch wat te twijfelen aan de goede bedoelingen van meneer Wonka.’

‘En daarom was de kalkoen dit jaar bruin van binnen.’

‘De commissie Gelijke Behandeling tekende meteen rrotest aan de Kerstman zijn rendieren inruilde voor gehandicapten.’

‘Alleen het eiergevecht week dit kerstonbijt af van de normale gang van zaken.’

‘Waarom sla je me met die maretak?’

‘Tijdens het limbodansen bleek dat Jezus dan wel een gezellige kerel was, maar dat zijn lenigheid te wensen overliet.’

‘Halt! Of ik kersten je!’

‘Prem en Theodor stoeiden samen als nooit tevoren in spannende rode lingerie en, inderdaad, iedereen vond het fantastisch.’

‘De tweede gang, die vooral bestond uit Melba-toast, werd minder goed ontvangen.’

‘De cadeautjes liggen onder de boom. Maar welke, dat zeiden ze dan niet erbij, vroeger in het weeshuis.’

Archief