21-8-2013 lilian janse vlissingen

Vorige week werd Lilian Janse als eerste vrouw ooit kandidaat gemeenteraadslid voor de SGP in Vlissingen.  Het kandidaatschap van Janse betekent een revolutie binnen de sinds jaar een dag door mannen gedomineerde SGP. Deze ‘flessentrekkerrevolutie’ blijkt echter zorgvuldig gepland vanuit de inner circle rond Kees van der Staaij. PC wist de hand te leggen op de geboorteakte van ‘Lilian Janse’ evenals op notulen van partijvergaderingen over haar kandidaatschap en het dagboek van Bas van der Vlies.

Uit onze gegevens blijkt dat Lilian Janse, geboren werd als Jan Lilianse op 16 maart 1973 te Zwartewaterland. Jan komt uit een gezin met vijf broers, drie zussen, een vader en twee moeders.  Na de protestantse basisschool de Wiedekieke met succes te hebben afgerond kreeg Jan thuis een VMBO-kaderopleiding waarna hij in dienst trad bij PTT-post.  In de ochtenduren maakte hij schoon bij  de Christelijke gereformeerde kerk te Hasselt.  Het is in deze gemeente dat Jan halverwege de jaren negentig kennis maakt met leden van het partijkader van de SGP.

Jan blijkt de perfecte figuur om de hoofdrol te hebben in een plan dat binnen de SGP al sinds eind jaren zestig in het diepste geheim wordt voorbereid. Het is een antwoord op de dan nog niet bestaande vraag naar de mogelijkheid voor vrouwen om zich verkiesbaar te stellen op de partijlijsten. De toenmalige partijleider, Cor van Dis sr. voorzag dat binnen afzienbare tijd het partijbeginsel dat vrouwen uitsluit van verkiesbare posities in strijd zou worden bevonden met de Nederlandse grondwet. Om hierop in te spelen stelde hij een plan op waarbij een vrouwelijk uitziend mannelijk lid van de SGP als vrouw de eerste verkiesbare vrouw binnen partij zou worden.

Op een koude januaridag in 1996, Paul Estak stond met Don’t leave me alone op twee in de top 40,  werd Jan door een zekere Thijs van den Brink aan Bas van der Vlies voorgesteld. Van den Brink was op de hoogte van de plannen van van Dis sr.. Van der Vlies zag gelijk de potentie die Jan had, maar volgens zijn dagboekaantekeningen van die dag koste het hem enige moeite om Jan te overtuigen van zijn lotsbestemming. Pas na een doorzichtige  truc met een brandend kruis op een heuveltje en een zware stem die uit het niets leek te komen en die Jan een plaatsje in de hemel beloofde kon hij overtuigd worden.

In de jaren daarna werden de stukken in gereedheid gebracht. Jan kwam zogenaamd om het leven bij een auto-ongeluk op de provinciale weg tussen Genemuiden en Grafhorst. Hij verhuisde naar Vlissingen en registreerde zich daar onder de naam Lilian Janse. Deze Lilian werd lid van de plaatselijke SGP-tak en bouwde zorgvuldig aan ‘haar’ sociale leven. Ze kwam te werken als postbode en maakte overdag de huizen schoon van partijgenoten, net zoals ze in Zwartewaterland had gedaan. Om enige bekendheid in de stad te vergaren begon ze met het beoefenen van een opzichtige hobby: skeeleren.

Tegen de tijd dat er, na druk van buitenaf, binnen de SGP werd besloten tot het formeel toestaan van vrouwen op de kieslijsten, was Jan een bekend figuur geworden binnen de SGP Vlissingen. Hij werd gewaardeerd om zijn Zeeuwse nuchterheid en zijn talent om in duidelijke taal te spreken en de dingen niet mooier te maken dan ze zijn. De gemeenteraadsverkiezingen in 2014 bleken voor de SGP een perfecte gelegenheid om voor het eerst een vrouw op de kieslijsten te zetten. De progressieve vleugel van de partij zou tevreden zijn met deze nieuwe stap en door het betrekkelijke kleine belang van de gemeenteraadsverkiezingen zouden vrouwen binnen de SGP nooit echt invloed kunnen krijgen.  Dus op 26 augustus maakte ‘Lilian Janse’, na een besloten vergadering van de Vlissingse afdeling van de streng gereformeerde partij, bekend dat ze zich namens de SGP kandidaat stelde voor de gemeenteraad van Vlissingen. Dat juist in Vlissingen de eerste vrouw op de kieslijsten verschijnt is niet verwonderlijk. De betrekkingen tussen de lokale partijbonzen in Vlissingen en de centrale partijtop waren sinds jaar en dag goed. De SGP toont niet alleen qua structuur, maar ook wat loyaliteit van de leden betreft sterke gelijkenissen met de KGB en Vlissingen kan gezien worden als het St Petersburg van de SGP.

Om de geloofwaardigheid van de benoeming te waarborgen, werden er eerst zes mannen aangesteld om het kandidaatschap af te wijzen, zodat Jan de enige potentiële kandidaat zou zijn. Ook werd het partijbestuur van tevoren duidelijk geïnstrueerd over de uitslag van de besloten vergadering waarin het potentiële kandidaatschap van Jan besproken zou worden. 23 leden dienden voor te stemmen, veertien tegen. En zo geschiedde.

Pas met deze kennis valt op dat Lilian eigenlijk Jan is. Uw redactie haalde enkele beelden uit het onvolprezen programma ‘de vijfde dag’ van de EO (de omroep waarbij de SGP een hele dikke vinger in de pap heeft) over de week van Lilian rond haar benoeming als raadslid. Deze beelden laten zien dat het plan voor de verkiezing van Lilian weliswaar zorgvuldig is voorbereid, maar dat er hier en daar kleine foutjes zijn gemaakt, alleen zichtbaar voor het oplettende oog, zoals dat van uw redactie.

Op de beelden van een skeelerende Lilian en een Lilian die een schriftelijke steunbetuiging van Anneke Schaap voorleest, valt haar mannelijke postuur op. De brede schouders, de hangende, kleine borsten zoals ook dikke mannen deze hebben en de forse bierbuik laten zien dat onder de vrouwenkleding en de make-up Jan nog steeds aanwezig is. Ook de houding van Lilian op beide foto’s laten de man in haar zien.  Skeelerend heeft ze vrij stijve heupen, zoals mannen eigen is en zittend op de bank lijkt ze zich breder te maken dan ze is, een gewoonte die vrijwel alle mannelijk dieren hebben, om indruk te maken op de vrouwtjesvariant.

Ook hebben we tussen de beelden van de vijfde dag een shot gevonden van Lilian die net een scheerbeurt gehad heeft. Als u goed kijkt ziet u rechts onder in beeld nog net de tondeuse waarmee haar wangen net geschoren zijn. Jan moet een zware baardgroei hebben, want als Lilian even later de NOS te woord staat, zijn op haar linkerwang alweer enkele stoppels zichtbaar.

Het blijft afwachten wanneer de eerste echte vrouw binnen de SGP-gelederen opstaat en zich verkiesbaar stelt. Wij hebben ons geld gezet op mejuffrouw Schaap, die in de benoeming van Lilian een gebaar van God zag en een van de opvallendste figuren uit de jongerentak van de SGP is. Zodra wij erachter komen dat ook zij een man blijkt te zijn, hoort u van ons.

Archief