Propria Cures

Propria Cures wordt uitgegeven door Stichting Propria Cures.

RSIN: 003027958

KvK-nummer: 41200680

IBAN: NL50INGB0002903882

De doelstelling van de stichting is drieledig: 1) een bijdrage leveren aan het maatschappelijk debat, 2) een podium geven aan jonge denkers en 3) het ontwikkelen, vormen en stimuleren van nieuw literair talent. Dit doet de stichting door het blad Propria Cures uit te geven en door schrijfwedstrijden te organiseren.

Uitgevoerde Activiteiten en Beleidsplan Stichting Propria Cures 2017-2024

Baten & Lasten Stichting Propria Cures 2018-2022 

De huidige redactie bestaat uit Maarten van Dorp, Alex Philippa en Willem Fintelman.

Beloningsbeleid

Propria Cures wordt gefinancierd uit de opbrengst van abonnementen en advertenties, en uit giften van met name oud-redacteuren. Deze inkomsten worden geheel gebruikt om het blad te kunnen laten drukken en verspreiden. Zowel redactie als bestuur ontvangen geen bezoldiging, en ook geen onkostenvergoeding.

Contact stichting

stichtingpc@gmail.com

Het stichtingsbestuur bestaat uit Arjen Benedictus (voorzitter), Paul Roos (penningmeester), Pieter Bot (secretaris), Billie Nuchelmans (algemeen lid) en Jelte Sondij (algemeen lid).

Contact redactie

Nieuwezijds Voorburgwal 282H

1012 RT Amsterdam

redactie@propriacures.nl

Contact administratie

Apollolaan 73

1077 AJ Amsterdam

administratie@propriacures.nl

Abonnementen

Abonnementen worden afgesloten via ISS Online.

Voor vragen over bezorging, adreswijziging etc. kunt u zich ook tot hen wenden via klantenservice@iss-online.nl

Advertenties

Bureau Van Vliet BV

Postbus 20

2040 AA Zandvoort

023-5714745

PC2

Archief