Propria Cures

Propria Cures wordt uitgegeven door Stichting Propria Cures.

RSIN: 003027958

KvK-nummer: 41200680

IBAN: NL50INGB0002903882

De doelstelling van de stichting is drieledig: 1) een bijdrage leveren aan het maatschappelijk debat, 2) een podium geven aan jonge denkers en 3) het ontwikkelen, vormen en stimuleren van nieuw literair talent. Dit doet de stichting door het blad Propria Cures uit te geven en door schrijfwedstrijden te organiseren.

Hier leest u meer over Stichting Propria Cures.

Beleidsplan Stichting Propria Cures

Baten & Lasten PC 2017-2019

De huidige redactie bestaat uit Teun Dominicus, Aron Groot, Maarten van Dorp en Alex Philippa.

Contact stichting

Daan Doesborgh

Singel 464

1017 AW Amsterdam

stichtingpc@gmail.com

Contact redactie

Singel 464

1017 AW Amsterdam

redactie@propriacures.nl

Contact administratie

Piet Paaltjens

Singel 464

1017 AW Amsterdam

administratie@propriacures.nl

Advertenties

Bureau Van Vliet BV

Postbus 20

2040 AA Zandvoort

023-5714745

PC2

Archief