Als kind
wist ik:
ik zal
nooit
houden van
een man
met slappe
knieën en
een week
geestelijk gestel.
Die mij
zal kiezen
aan zal
wijzen
en gaat
eisen
mijn vliezen
te doorboren
met zijn
bevroren
hard
en over
mij
zijn smart
beklagen
bij zijn
echte liefde:
zijn islamitische geloof.
Ik beloof:

Ik zal
niet buigen
voor terreur
en sleur
van wat
men wenselijk
vindt:
een uitverkoren
huwelijk
o gruwelijk,
een moslimkind.

Ik houd
alleen van
u
mijn Leider
Vader
mijn Minstreel.

Zo veel,
Zo veel.

Als maagd
gedaagd
sla ik mijn
kruis
naar het
Zuiden
waar geluiden
en trompetten
uit Venlo
doen marcheren.

Ik zal zweren
op mijn graf:
ik wacht
en wacht
en ben u
toegewijd
als vrouw
slavin
als meid.

Ik ben uw buit.
Ik ben uw bruid.

Geert Wilders, leid!

Archief