Petertje_van_Brunswijk

Het Griekse Drama

Soms is solidariteit een dwaas fenomeen, zo bedacht ik mij toen de Europese landen onlangs besloten om Griekenland uit het financiële ravijn te hijsen waar ze zelf met volle overtuiging is ingesprongen. Griekenland is een land aan de Middellandse zee, dat in 2001 is toegetreden tot de Economische en Monetaire Unie (EMU). Toen al stond vast dat het land niet aan de toetredingseisen voldeed. Afgesproken werd immers dat landen die toe wilden treden tot de eurozone, een staatsschuld mochten hebben die de zestig procent van het Bruto Nationaal Product (BNP) niet zou overschrijden. Ter informatie: de schuld van de Grieken was op het moment van toetreding honderdenzeven procent en liep vanaf dat moment alleen nog maar op. Een kapitale fout van de overige landen, en ook Nederland is in dezen niet vrij van blaam.

Wie deze economische blunder beter wilt begrijpen, moet kijken naar de historische achtergronden van het barmhartige deurbeleid van de EMU. Doordat de Grieken traditioneel een hoog rentetarief hebben, zit er veel geld van Europese banken en pensioensfondsen in de Griekse economie. Wij brachten kruiwagens vol valuta naar het zuiden op jacht naar een schamele procentpunt meer. Bankje Nooitgenoeg, de Europese Centrale Bank (ECB), liet dit alles oogluikend toe. Dit ging lang goed, maar als altijd heeft de tijd onvoorziene verrassingen in petto. Griekenland bleef roekeloos beleid voeren en het gevolg was een situatie die de hele eurozone in gevaar brengt. Wir haben es gewusst, of op zijn minst kunnen zien aankomen.

Het verdrag van Lissabon stelt dat er geen bail out mag plaatsvinden wanneer een EU-land in de financiële problemen komt en niet langer aan haar schulden kan voldoen. Dit heeft een reden. Het enige alternatief is immers dat de EMU zich actief moet bemoeien met het economische beleid van de afzonderlijke landen; dit zou de kern van de nationale soevereiniteit raken. Deze toestand dwingt tot handelen. Europa kan en mag niet langer de andere kant op kijken. Als we de situatie op haar beloop laten gaat Griekenland failliet, met mogelijke gevolgen voor de valutamarkt en de prijsstabiliteit. Grijpen we in door het Griekse falen te belonen met belastinggeld, dan zijn de gevolgen nog veel erger. In dat geval zeggen wij tegen al die andere landen met staatsschulden en overheidstekorten: knoeit u er maar lekker op los, wij ruimen wel af.

Petertje van Brunswijk

Petertje van Brunswijk (12) is klassenvertegenwoordiger van brugklas havo, brugklas vwo en brugklas vmbo-t.

Archief