Wilder stelt in zijn sms: ‘Dat (het monddood maken, red.) gaat ze nooit lukken! Als er iets is dat de democratie ondermijnt is het wel deze linkse elite (waaronder dit soort neponderzoekers) en de islamisering. Kwalijk is bovendien dat juist hun onzinnige kwalificaties mensen zouden kunnen aanzetten tot het gebruiken van geweld tegen mij.’

Wilders, niet alleen partijleider van de PVV, maar ook onbetwiste meester van het T9-woordenboek.

Een vergelijkend rondje leert dat door de meeste telefoongebruikers ‘islamisering’ wordt gespeld als ‘islamiperioi’, ‘neponderzoekers’ als ‘mesmmodeszoekepp’ en ‘knettergek’ als ‘koetvergel’. Voelt Wilders zich te goed om te spellen zoals de rest van het volk?

Archief