rellen

Amsterdam, 14 mei 2009. Maandag 18 mei zullen alle literatuurwetenschappers het werk gedurende een hele dag neerleggen. Ze staken. ‘We hebben het gevoel niet serieus genomen te worden’, zegt Geert Buelens, hoogleraar moderne literatuurwetenschap aan de Universiteit Utrecht. ‘Daar moet verandering in komen’.

‘Mensen zien vaak niet in hoe belangrijk literatuurwetenschappers zijn voor de samenleving, terwijl wij juist midden in de wereld staan’, vervolgt Buelens zijn betoog. Laatst ben ik bijvoorbeeld nog naar de kroeg gegaan.’

Naar de eventuele gevolgen van een mogelijke staking is het nog gissen. Buelens: ‘Maar het zal niet onopgemerkt blijven. Stel je voor: álle literatuurwetenschappers leggen het werk neer. De literatuurwetenschap zal in één keer op zijn gat komen te liggen, met alle mogelijke gevolgen van dien.’

Tot een protestmars zal het overigens niet komen. Hoogleraar moderne letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam Thomas Vaessens:  ‘Nee. We gaan niet de straat op. Met zo’n mars bereik je meestal niets. Ik blijf gewoon thuis. Ik heb nog wel een goed boek liggen.’

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) heeft inmiddels per mail gereageerd op de ophanden zijnde staking: ‘Ze doen maar’.

Archief