lang leve de driekleur!Parlementariër en toekomstig minister van metaforen & alliteraties Martin Bosma heeft ons eens temeer verblijd met een geweldig plan. Voortaan moet er op elke school ’s morgens de vlag gehesen worden, zo blijkt uit zijn bijdrage aan de onderwijsbegroting. Naar Amerikaans voorbeeld zal de vlag na het laatste blokuur plechtig gestreken en gevouwen worden, waarna alle leerlingen spontaan uitbarsten in gezang van het Horst Wessel Volkslied. De verzamelde pers heeft kritiek op het ontbreken van verdere plannen voor het onderwijs in Nederland, maar zien daarbij over het hoofd dat patriottisme een dankbaar substituut voor kennis is. Wat heb je aan Nederlands als we over vijf jaar allemaal berbers spreken? Welk doel dient geschiedenis als we geen toekomst hebben? Eerst vaderlandsliefde, dan pas de rest. Voorwaarts!

Archief