breivik
KUNT U DIT BETER?

Schrijf een column van maximaal 500 woorden met een goed onderwerp, een paar lopende zinnen en een grap.

Deadline: vrijdag 5 oktober 18.00 u.

Verdien eeuwige roem, win 50 euro en/of een plaats in de redactie.

Archief