In het artikel ‘Afrekening’ in Propria Cures nummer 5 van dit jaar wordt gesuggereerd dat Joost Zwagerman niet heeft voldaan aan de door het Letterenfonds gestelde inkomenseis van 45.000 euro. Die suggestie is onjuist. Ook de bewering dat Zwagerman aan de verkoop van zijn huis 600.000 euro heeft overgehouden blijkt niet te kloppen. De redactie van Propria Cures betreurt deze onjuistheden.

HP/de Tijd maakte op 15 oktober melding van bedreigingen aan het adres van Joost Zwagerman naar aanleiding van het artikel in Propria Cures. De redactie wil de grootst mogelijke afstand van deze bedreigingen nemen. Dreiging met fysiek geweld is in geen enkel geval te rechtvaardigen. Laten we het een beetje gezellig houden.

Archief