Want zondag rustdag is natuurlijk wel fijn, maar daar komt weinig van als u uw stuk voor de PC Kolomkompetitie nog steeds niet af heeft. Voor de verandering zijn wij geïnteresseerd in ùw mening, en geven wij u de kans die in 400 woorden zo op papier te zetten dat degene die het leest wel iets heeft ‘van, ja, zo zou het best wel eens kunnen zijn, en best wel leuk geschreven ook’.
En wat kunt u winnen? Naast de vanzelfsprekende eeuwigdurende faam, ook een tas met de beste boeken, persoonlijk door de redactie geselecteerd, en een kans op een redacteurszetel (en daarmee ook weer kans op eeuwigdurende faam).

17.00, a.s. vrijdag 9 oktober verwachten wij iets van u, het liefst in onze inbox

Het is weer maandag, aan het werk!

Archief