abacusEen beetje Propria Cures-lezer denkt na over zijn toekomst. Wat te doen als de stufi ophoudt en de keiharde maatschappelijke realiteit zich meldt, inclusief economische crisis. Er komen onzekere tijden en het is zaak nu te investeren in de toekomst. Pappa gaat niet eeuwig door met gireren, terwijl de rekeningen wel blijven binnenstromen. Wat te doen? Het antwoord luidt (als criminaliteit geen optie is): een baan. Dat brengt ons meteen weer op de volgende vraag: welke baan? Als volksvertegenwoordiger denk ik graag met de mensen mee, zeker omdat ik zelf jarenlang abonnee was van PC en dus ooit in hetzelfde schuitje zat als u.

Als ik een tip mag geven: zoek een baan met toekomst en word allochtonenteller. Net zoals mensen altijd brood blijven eten en dus het vak van bakker een bepaalde bestaanszekerheid verschaft, zo zullen er altijd allochtonen zijn. En die moeten geteld worden. Door wie? Door die smerige racisten van de PVV? Nee, door de allochtonenteller die werkt voor de progressieve staatsomroep te Hilversum.

Zie hem ’s ochtends de echtelijke woning verlaten, het twaalfuurtje gaat ferm onder de snelbinders. Kwart over acht de deur uit, en geen minuut later. Er dienen tenslotte nog veel allochtonen geteld te worden en elke seconde lanterfanten kan tot enorme achterstanden leiden.

Dan fietst de allochtonenteller naar het Mediapark, het stukje Sovjet-Unie dat na de val van de Muur gewoon mocht doorfunctioneren. De allochtonenteller parkeert zijn fiets op de daarvoor bestemde plek. Voor normafwijkend gedrag is men bij hem aan het verkeerde adres. Dat zorgt maar voor oponthoud. Kin vooruit, hier wordt iets groots verricht – een stukje idealisme dat maar weinig erkenning geniet van het volk, dat onwetend is van al die goede werken.

Eerst groet hij de secretaresse van de afdeling Tellen der Allochtonen, en dan gaat de allochtonenteller allochtonen zitten te tellen. De dvd-speler staat al aan. De eerste dvd ingestart, de mouwen opgestroopt. De hele programmering van gisteravond dient geturfd. Eerst kijkt hij nog even in de Prestatieovereenkomst die de Minister heeft gesloten met de Publieke Omroep. Daarin staan de percentages. Die moeten omhoog. Dat wil de staatsomroep, want de staatsomroep is er om het volk te verbeteren en het te behoeden voor fouten uit het verleden. We hebben toch zeventig jaar geleden gezien waartoe gebrek aan kennis kan leiden. Niet dan?

Daarom moeten de percentages allochtonen omhoog in het vijfjarenplan van de staatsomroep. Anders kijken de kijkers te veel naar mensen die er net zo uitzien als zij zelf en dat kan echt niet. Meer allochtonen dus, en die moeten geteld. Eerst was er de nulmeting. Toen had de allochtonenteller alle allochtonen geteld op radio en tv. Ja, ook de radio, want de onnozele Henk of Ingrid die denkt dat alleen de allochtonen op de tv geteld worden heeft het mis. De telling dient volledig. Ook via de radio dient ons volk opgevoed.

Hoe was de stand der allochtonen aan het begin van de concessieperiode? Er werd daarom geteld op Radio 1, Radio 2, 3FM en Radio 6. Opvallend: op Radio 4 worden de allochtonen niet geteld. Waarschijnlijk vindt de baas van de staatsomroep het niet nodig idee dat Maartje van Weegen haar programma gaat presenteren met een groep bontkraagjes om zich heen. Wat ook kan: men wil die beschaafde D66-luisteraars, hunkerend naar Brahms, niet vermoeien met (zo heten ze bij de staatsomroep) ‘mensen die zichtbaar afkomstig zijn van een ander continent’. Op Radio 4 hoeven de allochtonen daarom niet geteld. Naar Radio 4 luistert het klootjesvolk niet en die moeten juist opgevoed worden in multiculturele zin.

De nulmeting in de Prestatieovereenkomst was duidelijk. Op staatstelevisie is er sprake van 9,2 procent ‘representatie van kleur’. En 37,6 procent ‘representatie van vrouwen’. Mooie duidelijke cijfers. Wat is daar hard aan gewerkt! Net zoals de cijfers voor de staatsradio: 25,2 procent ‘representatie van vrouwen’, en 4,8 procent ‘representatie van allochtonen’. Dat was 2010. Ja, het is allemaal terug te lezen in de Prestatieovereenkomst, die ik als uw volksvertegenwoordiger mocht ontvangen van de minister. Het is vastgelegd, het is niet onopgemerkt gebleven, iedereen is geteld. Hier is iets groots verricht. Waarin een klein land groot kan zijn.

Het koene werk dient niet onderschat. Elke dag die dilemma’s. Hoe herkent men bijvoorbeeld een allochtoon? Hoe tel je zo iemand? Een Belg is tenslotte ook een allochtoon. Of iemand met een Belgische vader. Dat is nog een hele uitzoekerij. Hoe tel je de allochtonen op de radio? Turf je op basis van accent, of van achternaam? Hoe doe je dat met mensen ‘die zichtbaar afkomstig zijn van een ander continent’ maar geen vreemde achternaam of accent hebben. Telt de muziek mee? Geldt John Lennon ook als allochtoon? Clouseau?

Net als op de tv. Tellen mensen op de tribune bij een voetbalwedstrijd ook? Bij televisie gaat het om ‘representatie van kleur’. Wanneer is iemand voldoende gekleurd? Hoeveel kleur moet je hebben. Is Ali B ‘zichtbaar afkomstig van een ander continent’? Is hij een representatie van kleur? Telt Edgar Davids voor de hele wedstrijd mee, ook als hij wordt gewisseld? Krijgt iemand van gemengd ras een half streepje op het formulier? In welke categorie valt Barack Hussein Obama dan? En Humberto Tan, die schande sprak van het PVV-plan voor etnische registratie. Is hij wel etnisch geregistreerd door Hilversum? Vindt hij dat erg?

Petje af voor de allochtonenteller die zich geeft voor volk en vaderland. De multiculturele samenleving is 1 grote verrijking en iedereen moet daarom zijn schouders eronder zetten. Ieder dient zijn plicht te doen. De heilstaat is binnen handbereik. Nu moeten we goed tellen.
De nulmeting is binnen, we zijn klaar voor de groei.

Ja, wat waren al die linkse progressieve Nederlanders boos en verontwaardigd over de apartheid. Want daar werden mensen ingedeeld op basis van hun huidskleur. Dat mocht niet. En daarom moest het land geboycot. Diezelfde mensen zijn de multiculturalisten die nu eisen dat er meer allochtonen op de radio en tv komen. Anders missen we iets. Daarom zit er ergens in Hilversum in een kamertje zonder ramen iemand allochtonen te turven. Alles voor de vooruitgang! Tellen voor de multiculturele heilstaat!

Martin Bosma

Archief