gangstahrappahWees gerust! Het was slechts een stilistisch experiment, Maria Mosterds vorige post op haar eigen blog,,,, Ruim twee weken hield schrijfster Mosterd literair Nederland in verwarring,, Had zij haar poëtica verlaten? Wilde Mosterd de anticommunicatieve autonomistische weg behandelen? Was Nederland wel rijp voor zulke extreme vormexperimenten, waarbij de komma vrijwel uitgesloten werd?,,,,?,,,,,,,,,,,?,,,,,,, Nee nee nee! Mosterd is weer terug bij af: in haar nieuwste post wordt de komma gewoon weer gebruikt zoals ie bedoeld is. ‘ik hoop echt dat mensen een beetje met respect met elkaar en tegen mij gaat praten,, als je het niet eens bent met mij of met wat ik of mijn moeder doet ok,, maar dat kan je ook op een normale manier zeggen,,,om dan meteen te gaan schelden en doen,,, slaat helemaal nergens op,,’ Word up!

Archief