In 2007 is uit een onderzoek de herkomst van de moderne huiskat gebleken: zo’n tienduizend jaar geleden moet ergens in het Midden-Oosten, van oudsher de plek waar de grote ontwikkelingen der mensheid plaats vinden, een wilde kat uit het struikgewas zijn gekropen om zich, in een van de eerste menselijke nederzettingen die gewassen verbouwde, te goed te doen aan de grote hoeveelheden ongedierte die ook de voordelen van nieuwbakken fenomenen als akkers en graanschuren hadden ontdekt. De eerste ecologische ongediertebestrijder was geboren.

Nu, honderd eeuwen later, is het tijd de balans op te maken. Zoals dat gaat met ecologische bestrijdingsmiddelen is ook de kat een poes zonder klauwen gebleken. Muizen, ratten en andere welvaartsziektes tieren nog altijd welig in de spouwmuren en kruipruimtes van de beschaving, terwijl er rond katten een hele industrie van vervangend voer is ontstaan, waar grof geld in omgaat. 44% van de totale omzet bij dierenwinkels in Nederland bestaat uit de verkoop van diervoeding, en met maar liefst 4 miljoen katten tegen slechts 2 miljoen honden en een schamele 1 miljoen konijnen is de kat binnen de branche de kip met de gouden eieren.

Hoog tijd dus dat eerzame organisaties als de NVWA optreden tegen deze inefficiënte, sterk verouderde techniek van ongediertebestrijding. In navolging van de succesvolle bestrijdingscampagnes die Mao in het communistische China voerde om achtereenvolgens de spreeuwen en de insecten uit te roeien, heeft de NVWA de controle op cafékatten aangescherpt, en is bovendien overgegaan tot het actief handhaven van het verbod op huisdieren in ruimtes waar eten wordt bereid.

Naar goed Nederlands overheidsgebruik gaat de NVWA het houden van katten in cafés niet openlijk verbieden, maar gaat het eigenaren van zowel een café als een kat die daarin woonachtig is, het kattenhouden dusdanig onmogelijk maken dat een katvrij etablissement de enige leefbare optie wordt. Dat een kat niet in de keuken zou moeten mogen komen, zal geen mens verbazen. Dat er tussen de keuken en het taplokaal dusdanig veel voetverkeer is, dat de meeste cafés een open keuken hebben, is al even begrijpelijk. De NVWA legt nu de vinger op de zere plek en verklaart deze constructie tot verboden voor katten. De caféhouder die zijn keuken netjes afsluit, maar niet elke keer dat er iemand een tosti bestelt die hele steriele toegangssluis door wil lopen, wordt ook op de vingers getikt. Zodra er achter de bar meer culinaire handelingen worden verricht dan koekjes op schoteltjes leggen is ook de bar verboden terrein voor de kat. De sluwe uitbater, tot slot, die een katvrije keuken heeft, geen voedsel achter de bar bewaart, en de kat netjes in de kelder laat eten, ontspringt de kattengestapo niet: in de keuken liggen immers sinaasappelen opgeslagen. Wij hoeven niet opgeleid te zijn als NVWA-inspecteur om te kunnen begrijpen dat een lekkernij als een sinaasappel niet te versmaden is voor de gemiddelde kat, en hier een gezondheidsrisico van formaat op de loer ligt, waartegen doortastend moet worden ingegrepen.

Wanneer de Amsterdamse horeca wordt overspoeld door muizen en ratten, zullen horeca-ondernemers bij de NVWA gratis vergif op kunnen komen halen. Leg dit vergif vooral nabij het tosti-apparaat en tussen de sinaasappels, tegen zwerfkatten is nog onvoldoende handhaving. De overheid zal er op toezien dat ook de vele boerenbedrijven in ons land geen gebruik meer maken van katten in de bedrijfsvoering, en kwistig met vergif strooien. Als dan, na het sneven van zowel de kat als de muis, rat en zangvogel, ook de insecten verdwijnen, breekt de nieuwe Gouden Eeuw voor Nederland aan. Denkt u eens aan alle werkgelegenheid die ontstaat, wanneer in de fruitteelt (zoals dat, een erfenis van Mao, in China al decennia gebeurt) alle fruitbloesems handmatig bestuifd moeten worden! Immers, ook de bij, nog zo’n luiwammes onder de boerderijdieren, zal deze efficiëntieslag niet overleven. De werkloosheid zal verdwijnen, die opdringerige kopjes behoren tot het verleden, en tijdens het drinken van uw koffie wordt u niet meer gehinderd door dat eentonige gespin. Nadat astmapatiënten al de vruchten plukten van het rookverbod zullen nu ook de mensen met een kattenallergie uit hun sociaal isolement kunnen treden. Na tienduizend jaren als slaaf werpt de mensheid dan eindelijk het juk van de kat van zich af.

Het Centraal Planbureau vermoedt, dat het niet veel langer dan hoogstens tien jaar na invoering van deze maatregel zal duren, tot ook het verzet van eenlingen wordt gestaakt. De succesvolle, horecabrede invoering van het rookverbod laat dit zien. Natuurlijk zullen er caféhouders blijven, die bij hoog en bij laag volhouden dat zij de kat die gemoedelijk op een stoel ligt te slapen, nog nooit hebben gezien. Wellicht zullen er zelfs cafés overgaan tot het verbergen van voer- en waterbakjes in geheime compartimenten, die bij een eventueel bezoek van een controleur de kattenverzorgingsparafernalia aan het oog der wet onttrekken. De inspectie erkent dat Amsterdam een rebelse stad is, maar herinnert de burger er ook aan dat zelfs Amsterdammers zich aan de wet dienen te houden. Burgemeester Van der Laan heeft in een verklaring laten weten het beleid van Den Haag te volgen. Handleidingen tot burgerlijke ongehoorzaamheid zijn niet verkrijgbaar bij Propria Cures. U kunt Propria Cures niet bereiken via redactie@propriacures.nl.

Archief