vanwissen1Geachte redactie,

Heden ontving ik van u een brief met de mededeling dat ik besloten zou hebben een abonnement te nemen op PC plus een bijpassend acceptgirobiljet.
Ik ben mij echter van geen kwaad (of goed) bewust en ik neem dan ook aan dat uw brief op een dwaling uwerzijds berust of dat iemand (waarschijnlijk Ilja Leonard Pfeiffer) een flauwe grap met mij heeft willen uithalen. Wellicht is de oude reclameleus “Abonnee stemt tevree” u nog bekend, maar in dit geval moet ik u dus vooralsnog in onvrede laten.

Met vriendelijke groet,
Driek van Wissen

jv2
B
este Driek,

Op het Boekenbal heb ik u gesproken en daar maakte u kenbaar dat u wel weer eens een halfjaarabonnement
voor tien euro op Propria Cures zou willen hebben, omdat u daar zelf ooit begonnen bent. Vervolgens heeft u mij een pen gegeven met uw adres erop met de vraag of ik u abonnee zou kunnen maken. Daarna hebben we staan zoenen in de foyer.

Ik heb de dag daarop een abonnement voor u aangemaakt en daarom heeft u een brief ontvangen. Wenst u uw abonnement per direct stop te zetten, of houdt u zich aan uw beschonken woord?

Met vriendelijke groet,
Johannes Visser

.

vanwissen2

Waarde Johannes,

Opeens wordt mij alles duidelijk. Natuurlijk herinner ik mij de de zoenpartij in de foyer, maar al te goed zelfs: sinds het laatste Boekenbal lijd ik immers aan een milde vorm van baard-aids, zo constateerde mijn homoseksuele kapper onlangs tamelijk jaloers. Maar ik was vergeten dat hier sprake is geweest van een soort zoenoffer: voor niks gaat de zon op en er wordt kennelijk wel van mij verwacht dat ik in ruil voor kortstondig mondeling genot een proefabonnement op PC neem. Het is eerlijk gezegd een tamelijk laaghartige truc en mijns inziens in strijd met de colportagewet (de CPNB zou er scherper op moeten toezien wie wel en wie niet bij het Boekenbal naar binnen mag) , maar een man een man een woord een woord. Ik zal de beker tot de bodem leegdrinken en de betaling voor het proefabonnement in orde maken. En verder verheug ik mij onder andere op het aangekondigde vervolgverhaal “De avonturen van Ilja Leonard en zijn kornuiten”. Ik zal daar te mijner tijd ook mijn mening over geven.

Met dichterlijke groet,
Driek van Wissen 

Archief