Niet genoeg aan Propria Cures online? Natuurlijk niet, op papier leest u wat hier niet geüpload wordt. En dat is heel erg veel. Neem een abonnement.

Abonnees krijgen om de week PC thuisgestuurd.

  Naam:

  Adres:

  Postcode:

  Woonplaats:

  E-mail:

  Gewenst abonnement:
  Jaarabonnement / €50,-

  Maak €50,00 over op onze bankrekening NL50 INGB 0002 9038 82 t.n.v. Stichting Propria Cures en vermeld daarbij uw postcode en huisnummer. Verzending start direct na ontvangst van het abonnementsgeld.

  Klachten en vragen over alles behalve de inhoud naar administratie@propriacures.nl

  PC heeft een ANBI-status. Wilt u een donatie doen? Neem dan contact op met stichting@propriacures.nl.

  Archief